อ่าน อักษรตัวหนา แล้ว....

posted on 18 Jan 2011 01:13 by phoenamix
หรืออาจจะเป็นเพราะตัวผมมีวิธีการทำงานแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว และไม่เคยทำงานเป็นหมู่คณะอย่างจริงจังมาก่อน เลยรู้แต่วิธีทำงานคนเดียว พอถึงเวลาต้องเดินไปพร้อมๆกับคนอื่นๆ ก็เลยไม่เข้าใจ จะเดินเป็นก็แค่ตอนที่เดินอยู่ข้างหน้า แต่ไม่รู้ว่าเดินข้างๆคนอื่นนั้น เขาทำกันอย่างไร

Comment

Comment:

Tweet